Antygona w Nowym Jorku streszczenie: Zarys fabuły słynnej tragedii Sofoklesa

Antygona – opowieść o mierze człowieczeństwa
Antygona to jeden z najważniejszych bohaterów antycznych tragedii. Historia ta przemawia do nas dzisiaj z taką samą siłą, jak wiele wieków temu, kiedy to Sofokles napisał swoją opowieść o Antygonie.

Słynna tragedia opowiada o dwóch braciach, Polinejkesie i Eteoklesie, którzy w walce o tron Theb zostają zabici. Kreon, nowy król Theb, nakazuje publiczne pochowanie tylko Eteoklesa, a Polinejkesa pozostawić bez obrony na placu, aby padł łupem dzikich zwierząt. Siostra braci, Antygona, nie zgadza się z takim postępowaniem i decyduje się ukarać Kreona za jego haniebne działanie.

1. Pierwsza zasada człowieczeństwa – szacunek dla zmarłych
Antygona pragnie przede wszystkim szacunku dla zmarłych, nawet jeśli oznacza to bunt przeciwko ustanowionym normom. Decyduje się pochować swego brata, choć jest to zakazane przez władze.

1. Druga zasada człowieczeństwa – lojalność wobec rodziny
Antygona nie pozwala, aby własna krzywda przesłoniła jej lojalność wobec brata i rodziny. Zdecydowanie broni swoich przekonań i podejmuje ryzyko, że zostanie osądzona.

1. Rozwój fabuły – utrzymujący spór
Antygona stoi w opozycji do kreona i jego władzy. Spór ten utrzymuje się przez całą fabułę, a obie strony utrzymują stanowisko, które niemożliwe jest do pojednania.

1. Trzecia zasada człowieczeństwa – posłuszeństwo władzy
Kreon uważa, że lojalność wobec państwa powinna być ponad rodziną i przykładem postępowania dla pozostałych. Żąda posłuszeństwa dla swojego pomysłu pochówku Eteoklesa i Polinejkesa.

1. Konkluzja – mit na lata
Antygona kończy się tragicznie dla głównej bohaterki i jej przekonań. Sofokles w swojej tragedii przekazał nam uniwersalny przekaz, który utrzymuje się przez wieki. W czasach dzisiejszych historia Antygony wciąż cieszy się popularnością i jest źródłem nieustającego zainteresowania dla czytelników na całym świecie.

Artykuł powstał we współpracy z teletransport.pl