Na co wpływa cykl azotowy w akwarium?

Cykl azotowy to proces, który musi wystąpić w akwarium do samego końca – prowadząc od toksycznego amoniaku do powstania azotanów. W jaki sposób przebiega i na co wpływa w akwarium?

Szkodliwe substancje w zbiorniku

Amoniak pojawia się w wodzie razem z rybimi odchodami oraz pozostałościami niespożytego pokarmu. Substancja ta jest niezmiernie niebezpieczna. Na skutek procesów chemicznych zostaje ona przekształcona w NH3 lub NH4, z których pierwsza substancja jest wciąż niebezpieczna dla życia w akwarium, druga jest zdecydowanie bardziej neutralna. Ich pojawienie się zależy od pH wody w danym akwarium. W kolejnych fazach procesu bakterie rozkładają dalej związki azotu do azotynów. NO2 w akwarium zagraża życiu zwierząt. Stąd tak ważne jest nieustanne kontrolowanie ich poziomu w wodzie. Powinny być one przekształcane przez bakterie w neutralne azotany, które w małych ilościach są bezpieczne dla ryb oraz są pochłaniane przez rośliny. Zbyt duża ich ilość sprawia, że pojawia się sporo glonów, zbyt mała wartość powoduje, że rośliny nie mają czym się odżywiać.

Cykl azotowy musi wystąpić, aby w akwarium rozwijało się w sposób prawidłowy życie.