Jak powstaje płyta MDF?

Płyta MDF (skrót z angielskiego Medium Density Fibreboard) to płyta pilśniowa średniej gęstości. Jest produktem drewnopochodnym wytwarzanym w wyniku rozkładu resztek drewna twardego lub miękkiego na włókna drzewne. Proces ten często odbywa się w defibrylatorze.

Wióry następnie łączone są z woskiem i spoiwem żywicznym. Tak powstała masa poddawana jest wysokiej temperaturze i ciśnieniu i formowana w panele. Płyta MDF ma zazwyczaj większą gęstość niż sklejka. Składa się z oddzielonych włókien, ale może być wykorzystywana jako materiał budowlany podobny w zastosowaniu do sklejki. Jest mocniejsza i znacznie gęstsza niż płyty wiórowe.

Płyta MDF jest uważana głównie za substytut drewna i staje się coraz częściej wykorzystywana w przemyśle jako użyteczny materiał do produkcji wyrobów dekoracyjnych i mebli domowych. Płyta MDF powstała w wyniku rozpadu zarówno drewna twardego, jak i miękkiego na włókna drzewne. Składa się przez to przeważnie w 82% z włókien drzewnych, w 9% z kleju na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej, w 8% z wody i w 1% z parafiny.

Gęstość płyty MDF wynosi zazwyczaj od 500 kg/m3 (31 lb/ft3) do 1000 kg/m3 (62 lb/ft3). Ocenia się to w odniesieniu do gęstości włókien, z których wykonana jest płyta. Dla przykładu – gruba płyta MDF o gęstości 700-720 kg/m3 może być uważana za płytę o wysokiej gęstości w przypadku płyt z włókien drewna miękkiego, natomiast płyta o tej samej gęstości wykonana z twardych włókien drzewnych nie jest za taką uważana.

Za pomocą dużego magnesu usuwa się wszelkie zanieczyszczenia magnetyczne spomiędzy włókien wybranych na produkcję danej płyty. Następnie materiały są rozdzielane według wielkości i ściskane w celu usunięcia wody. Potem trafiają do tak zwanego rafinatora, którego zadaniem jest rozdrobnienie ich na małe kawałki.

Do tak potraktowanych wiórów dodaje się żywicę, która ułatwia wiązanie włókien. Mieszanka ta jest umieszczana w bardzo dużej suszarni, ogrzewanej gazem lub olejem. Ta sucha mieszanka jest przepuszczana przez sprężarkę bębnową wyposażoną w skomputeryzowane układy sterowania, aby zapewnić odpowiednią gęstość i wytrzymałość. Uzyskane w ten sposób kawałki są następnie, jeszcze ciepłe, cięte piłą przemysłową na odpowiedni wymiar.